INTERNATIONAL EVENTS - EUROPE

 

  HIS EMINENCE TULKU NETEN RINPOCHE, the 9th reincarnated Lama-Abbot of the Jungpa monastery and Spiritual Leader of the people of Lithang-Kham province of Tibet; Dharma Teacher of the SeraMey Monastic University and Gyumed Tantric Monastery in India; Founder-Abbot and Spiritual Master of the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto and the Jam Tse Cho Ling Tibetan Buddhist Temple in Calgary, both in Canada; and The First Throne Holder of Gelug Monlam of Canada     [ Français ]  [ Tiếng Việt ]

 

 

All Dharma teachings, books, retreats, classes, public talks and other activities are translated directly from Tibetan into English, French & Vietnamese by Nguyễn Mai-Phương - Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, PhápViệt những bài Pháp Thoại của Ngài Tulku Neten Rinpoche, kinh sách do Ngài soạn thảo, những khóa tu học và thuyết Pháp cho cộng đồng.

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

NEWS

Tin Tức Mới

All Special Events

Những sự kiện đặc biệt

With the Tibetan Community

Với cộng đồng Tây Tạng

Public Teachings

Thuyết Pháp cho công chúng

____________________________________________________________________________________________________________

 

Since the year 2006, His Eminence Tulku Neten Rinpoche has been giving Teachings to various communities: Tibetan, Asian, Canadian, American, European, Indian, Hispanic-Latino & Native People - Từ năm 2006, Ngài Tulku Neten Rinpoche đã thuyết Pháp cho nhiều cộng đồng người Tây Tạng, Á Đông, Gia Nã Đại, Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, dân tộc thuộc văn hóa La Tinh & Thổ Dân bản xứ.

 

 

YEAR 2016

 

August 25-September 9, 2016: CZECH REPUBLIC, POLAND, GERMANY & HUNGARY, EUROPE: His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to Europe to give Dharma teachings and guidance. All teachings were translated from Tibetan into Vietnamese, English, German, Czech and Polish languages.

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang Tiệp Khắc, Ba Lan, Đức và Hungary ở Âu Châu để giảng dạy Pháp và hướng dẫn Phật tử tu học. Những bài Pháp thoại được dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Việt, Anh, Đức, Tiệp và Ba Lan.

 

Teachings, Prayer for peace & Medicine Buddha Purification Fire Puja for passed way people - Thuyết Pháp & làm lễ cầu nguyện hòa bình và lễ Hỏa Tịnh Dược Sư cầu siêu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teachings and guiding to practice of AMITABHA - Giảng dạy và hướng dẫn tu tập Đức Phật A Di Đà cho những nhóm Phật tử tu Tịnh Độ

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

 

___________________________

 

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

 

___________________________

 

___________________________

 

 

 

 

___________________________

 

___________________________

 

___________________________

 

 

 

 

Various teachings and practice of Mind Training

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche spreaded Dharma to small remote villages at the border of Czech-Germany-Austria and guided people to the basic daily practice of taking refuge to the Three Jewel, Ngondro, and main practice of accumulating merits and purifying negativities.

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche truyền bá Phật Pháp đến những làng quê hẻo lánh vùng biên giới Tiệp-Đức-Áo và hướng dẫn quần chúng tu tập những pháp hành cơ bản hằng ngày như quy y Tam Bảo, Ngondro và pháp tu then chốt để tích luỹ công đức và tiêu trừ tội chướng.

 

 

 

 

 

 

 

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche and people together support the community to build a new Buddhist Temple in the future at the Border of Czech and Germany - Ngài Tulku Neten Rinpoche và dân làng cùng nhau góp phần xây cất một ngôi chùa mới trong tương lai tại vùng biên địa Tiệp Khắc và Đức.

 

 

 

YEAR 2014

 

October 7-27, 2014: FRANCE, CZECH REPUBLIC, GERMANY IN EUROPE

His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to give Dharma teachings in Czech Republic, Germany, and France in Europe and small remote villages at the border of Czech-Germany-Austria. All teachings are translated from Tibetan into Vietnamese, English, French, German and Czech languages. See Dharma teachings

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang hoằng Pháp tại Pháp, Tiệp Khắc, Đức ở Châu Âu và những thôn làng hẻo lánh vùng biên giới giữa Tiệp-Đức-Áo. Những bài Pháp thoại được dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Việt, Pháp và Anh, Đức và Tiệp

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activities with Communities-Temples

 

At the Dharma Center of the Most Venerable Thích Nhất Hạnh and other temples in Germany. His Eminence Tulku Neten Rinpoche is invited to visit and discuss Dharma with Sanghas of the Dharma Centre, conduct ritual and give teachings at the temples in other cities of Germany and Paris-France - Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời đến viếng thăm Viện Phật Học của Sư Ông Thích Nhất Hạnh ở Tây Đức và đàm Đạo với chư thiện đức tăng ni. Ngoài ra Ngài được mời đến làm lễ cầu nguyện và thuyết Pháp tại các chùa ở Đức và Paris-Pháp

 

Activities with University-College-School

 

TEACHINGS TO YOUTH: His Eminence Tulku Neten Rinpoche taught and discussed with groups of teachers, young students and former students from various schools, colleges and universities and the audience of different religions and traditions about the Mind Training practice and how it can bring harmony and peace to the daily life.

 

GIẢNG DẠY PHÁP LUYỆN TÂM: Xây Dựng Tương Lai Đạo Hạnh Cho Giới Trẻ. Ngài Tulku Neten Rinpoche đàm luận với các nhóm cựu sinh viên đại học về truyền thống, tôn giáo và triết lý Đạo Phật áp dụng trong cuộc sống hằng ngày. Giao tiếp với các giáo viên và giảng dạy pháp Luyện Tâm cho các học sinh trẻ từ những trường tiểu học, trung học, cao đẳng và đại học ở Tiệp Khắc, Đức và Pháp, Châu Âu

 

 

YEAR 2012

 

AUSTRIA, CZECH REPUBLIC & GERMANY: His Eminence Tulku Neten Rinpoche is invited to give Dharma teachings in the cities of Czech Republic and Germany and remote villages near the border of Czech-Austria-Germany-Poland: Praque, Ostrava, Brno, Cheb, Marianske Lazne, Karlovy Vary, Plzen, Potucky, Folmava, Strazny, Katowice, Krakow, Dresden and Berlin.

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang hoằng Pháp tại các thành phố ở nước Áo, Tiệp Khắc và Đức, cũng như những thôn làng hẻo lánh vùng biên giới các nước Tiệp-Áo-Đức-Ba Lan

 

 

YEAR 2009 & 2010

 

Click to see Events In Europe 2009-2010 [ Nhấn lên đây để xem chi tiết ]

 

 

CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA, HUNGARY, AUSTRIA, SWITZERLAND, GERMANY, ITALY, FRANCE, MONACO & SPAIN IN EUROPE: His Eminence Tulku Neten Rinpoche is invited to give Dharma teachings in various cities of Czech Republic, visit and give public talks in Slovakia, Hungary, Austria, Switzerland, Germany, Italy, France, and Spain

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang hoằng Pháp tại Châu Âu, ở các thành phố nước Tiệp Khắc, viếng thăm và thuyết trình cho cộng động ở Slovakia, Hungary, Áo, Đức, ý Đại Lợi, Pháp, Monaco và Tây Ban Nha.

 

    

     

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.