<- Home Page - Trang chính

 

TALK AT VARIOUS HEALTHCARE CENTRES - NÓI CHUYỆN TẠI CÁC TRUNG TÂM CHĂM LO SỨC KHỎE

 

YEAR 2017

 

REFUGE RECOVERY CENTER IN OKLAHOMA, USA October 18, 2017: His Eminence Tulku Neten Rinpoche gave advice and discussed with the Refuge Recovery members about how the Buddhist practice can be applied to help overcoming their addictions - Ngài Tulku Neten Rinpoche thảo luận với các thành viên của trung tâm Refuge Recovery về những phương pháp luyện tâm để giúp họ vượt qua những sự ghiện gập.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UP TO YEAR 2016 - TỪ TRƯỚC CHO ĐẾN NĂM 2016

 

MỸ THO VIETNAM : His Eminence Tulku Neten Rinpoche taught and helped underprivileged children, schools and orphanages - Ngài Tulku Neten Rinpoche khuyên dạy và giúp đỡ những cháu bé học sinh nghèo, trường học và các cô nhi viện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANADA & USA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche visited various Nursing Homes - Ngài Tulku Neten Rinpoche thăm viếng các nhà Dưỡng Lão

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.