<- Home page - Trang chính

 

TEACHING & ACTIVITY AT TELEVISION & RADIO in USA & CANADA

 

 Dharma teachings and public talks by His Eminence Tulku Neten Rinpoche  Nguyễn Mai-Phương translated directly from Tibetan into English and Vietnamese - Ngài Tulku Neten Rinpoche giảng dạy Phật Pháp và nói chuyện với công chúng. Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Pháp và Việt

 

At the Television and Radio Global TV, Saigon Network, Van TV, ABTV, and Saigon Radio in Houston, Saigon Television in Dallas-Arlington. Texas VN Television, CaliToday Newspaper in San Jose, KVLA Television and Bolsa Radio in Orange County, California USA // Vietnamese Radio in Calgary & An Nhiên TV in Toronto, CANADA

___________________________________________________________________________________________________________

 

DHARMA TEACHINGS - GIẢNG DẠY PHẬT PHÁP  ( Click on the picture - Nhấn lên hình )

 

TV Interview at JTCL

 

Đài truyền hình phỏng vấn Ngài Tulku Neten Rinpoche tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling - TV Interview with His Eminence Tulku Neten Rinpoche & his students

 

Vietnamese translation (By An Nhiên TV at Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto, CANADA)

See Photos in the next section - Xem hình ở mục Hình Ảnh bên dưới 

 

 

Tám điều căn bản để thanh lọc tâm - The Eight Verses For Training The Mind

Vietnamese translation (At San Jose Viet Nam Television, California USA)

 

 

Chuyển Hóa Tâm - Transforming the Mind

Vietnamese translation (At the San Jose Viet Nam Television, California USA)

 

 

Tu hành Hạnh Nhẫn Nhục - Practice of Patience

Vietnamese translation (At the San Jose Viet Nam Television, California USA)

 

 

Tu tập Bảy Chi Nguyện, Hạnh Nguyện Phổ Hiền

Vietnamese translation (At the San Jose Viet Nam Television, California USA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm thế nào để rút tỉa tinh hoa từ kiếp người - How to derive values from a human life

Vietnamese translation (At the Houston Global TV Station, Texas USA)

 

 

Vô Thường và sự Chết - Impermanence and Death

Vietnamese translation (At San Jose Viet Nam Television, California USA)

 

Từ Bi và Trí Tuệ - Phước Tuệ Song Tu - Practice of Compassion and Wisdom

Vietnamese translation (At San Jose Viet Nam Television, California USA)

 

   1 of 3

Tránh làm 10 mười điều bất thiện - Avoiding the 10 non-virtuous actions

 

Vietnamese translation (At Saigon Television Arlington - Dallas Fort Worth USA)  Available soon

 

 

                                     (Part 2 of 3)        (Part 3 of 3)

 

 

AT TELEVISION STUDIOS & JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE IN TORONTO

TẠI CÁC ĐÀI TRUYỀN HÌNH & VIỆN PHẬT HỌC JAM TSE CHO LING Ở TORONTO

 

Jam Tse Cho Ling Dharma Centre

 

 

Toronto, Canada July 2017 ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dallas Texas USA October 2016 ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Jose, California USA April 2016->

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dallas Texas USA November 2015->

 

 

 

 

 

 

 

Orange County, California Sep 2015->

 

 

 Dallas-Arlington Texas July 2015->

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Houston, Texas USA July 2015 ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 San Jose, California USA Nov 2014 ->

 

 

 

 

 

 

 

  Orange County CA Nov 2014 ->

 

 

 

 Houston Texas USA July 2014 ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange County California April 2014 ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Jose California March 2014 ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houston Texas USA 2013 ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Jose California August 2012 ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Jose California, April 2012 ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT THE RADIO STUDIOS & JAM TSE CHO LING TEMPLE IN CALGARY

TẠI CÁC ĐÀI PHÁT THANH RADIO & CHÙA JAM TSE CHO LING Ở CALGARY

 

 

   Jam Tse Cho Ling Buddhist Temple in

 

 

Calgary, CANADA October 2016 ->

 

 

Houston, Texas USA July 2016 ->

 

 

San Jose, California USA April 2016->

 

 

Orange County, Cali Sep 2015->

 

 

 

San Jose, California USA May 2015 ->

 

 

San Jose, California USA Nov 2014 ->

 

 

 

 

 

Orange County CA Nov 2014 ->

 

 

Houston Texas USA July 2014 ->

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange County California April 2014 ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.