<- Home Page - Trang chính               HEALTHCARE SUPPORT - HỔ TRỢ Y TẾ SỨC KHỎE

 

YEAR 2017

 

HOSPITAL OF THE SERA MONASTERY IN INDIA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche helped to have Solar & Street Lights installed in & around the hospital of the monastery - Ngài Tulku Neten Rinpoche hổ trợ để làm và dựng các cột đèn trong ngoài Bệnh Viện của tu viện Sera tại Ấn Độ, & đèn dùng ánh sáng qua sự hấp thụ ánh mặt trời.

 

Pictures of Solar Lights

will be available later after

the installation

 

 

 

 

 

 

 

 

YEAR 2015

 

A NEW KITCHEN for the Jungpa sanghas' house in SeraMey monastery in India. His Eminence Tulku Neten Rinpoche supports to rebuild a new  kitchen, with various sets of utensil, in the Jungpa sanghas' house. This project will help to provide a healthy, convenient and better way to cook and serve clean foods to sanghas.

 

NHÀ BẾP MỚI ở tịnh thất dành cho chư tăng Jungpa ở tu viện SeraMey tại Ấn Độ. Ngài Tulku Neten Rinpoche bảo trợ xây cất lại một nhà bếp mới đầy đủ vật dụng với nhiều DỤNG CỤ NẤU ĂN ở tịnh thất của chư tăng Jungpa. Dự án nầy sẽ giúp để có được phương tiện thuận lợi, tốt đẹp hơn và vệ sinh để nấu ăn và cung cấp ẩm thực cũng như giúp giữ gìn cho sức khỏe của chư tăng.

 

New kitchen   -->

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Old kitchen -->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche sponsored to renovate a new Washrooms System and supported Healthcare for sick sanghas in Jungpa Shartsange, SeraMey monastery in India ( June - December 2015 )  

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche hổ trợ để xây cất hệ thống phòng vệ sinh mớichăm sóc sức khoẻ cho những chư tăng bị bệnh ở Jungpa Shartsang thuộc tu viện SeraMey tại Ấn Độ.

 

December 2015 ->

Healthcare - Chăm sóc sừc khỏe

của chư tăng

 

 

Renovation of WASHROOMS

Sửa sang & xây cất những

PHÒNG VỆ SINH cho chư tăng

 

 

  

 

October 2015

Old washrooms

Những phòng vệ sinh cũ

 

 

 

YEAR 2013-2014

 

A NEW WATER-FILTER SYSTEM for the Shungba Khangtsen houses in the SeraMey monastery in India (July - August 2014): His Eminence Tulku Neten Rinpoche sponsors to make a new water-filter system installed for sanghas to have clean water to use and keep a good health

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche hộ trì thiết kế và đặt một hệ thống lọc nước mới cho tịnh thất của chư tăng nhóm Shungba tại tu viện SeraMey. Nước lọc sạch sẽ giúp chư tăng dùng trong đời sống hằng ngày và giữ được sức khoẻ tốt (Tháng bảy - Tháng tám 2014)

 

August 2014

 

 

 

 

 

July 2014

 

 

June 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche supports Healthcare and Hospital of the SeraMey monastery in India

Ngài Tulku Neten Rinpoche giúp đỡ về Y Tế & Bệnh Viện của tu viện Sera ở Ấn Độ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.